info@drnafisi.com   021-22852250

بهترین جراح لیپوماتیک در پاسداران

بهترین جراح لیپوماتیک در پاسداران

امروزه چاقی و اضافه وزن یکی از معضلات بزرگ جامعه ما محسوب می شود. افراد با وجود زندگی های ماشینی، عدم ورزش و تحرک و مصرف غذاهای چرب و آماده دچار این معضل بزرگ شده اند که رهایی از آن را تقریبا غیر ممکن می دانند. بسیاری از این افراد با توجه به این